Προληπτική ανάκληση αερόθερµου BLUESKY

Κατηγορία: Νέα

Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία Μαρινόπουλος ΑΕ, σε

συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, ανακαλεί προληπτικά το προϊόν αερόθερµο

BFH2000A-13 BLUESKY.

Η εταιρεία ενηµερώνει όλους τους καταναλωτές, που έχουν αγοράσει το εν λόγω προϊόν, το

οποίο διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «Μαρινόπουλος Α.Ε.», µε γραµµοκώδικα (bar

code): 3610882225803, ότι προχωρά σε οικειοθελή ανάκληση των προϊόντων αυτών, επειδή

από τους ελέγχους ρουτίνας που πραγµατοποιεί η εταιρία, βρέθηκε φραγµένος ο εξαερισµός στο

πίσω µέρος της συσκευής, το οποίο µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί κανένα συµβάν, που να σχετίζεται µε το ανωτέρω προϊόν.

Παρακαλούνται όλοι οι καταναλωτές, που αγόρασαν το προϊόν αυτό, να µην το

χρησιµοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο κατάστηµα που το έχουν αγοράσει, προκειµένου

να τους επιστραφεί ποσό ίσο µε την αξία της αγοράς του προϊόντος. Αντίστοιχα, καλούνται οι

καταναλωτές να ενηµερώσουν τα άτοµα στα οποία έχουν ενδεχοµένως δωρίσει το συγκεκριµένο

προϊόν ότι µπορούν να το επιστρέψουν χωρίς την απόδειξη αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως

επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε. στο

τηλέφωνο 801 802 5000 (ώρες λειτουργίας από 08.00πµ έως 22:00µµ). 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Εμφανίσεις: 1074