Ανάκληση ηλεκτρικής σκούπας για λόγους ασφαλείας

Κατηγορία: Νέα

  Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία Carrefour Μαρινόπουλος ΑΕ ανακαλεί το προϊόν µε την εµπορική ονοµασία: ηλεκτρική σκούπα DVC140-11 CRF DISCOUNT.

Το προϊόν διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «Καρφούρ Μαρινόπουλος Α.Ε.», µε γραµµοκώδικα (bar code):  και ανακαλείται για λόγους ασφαλείας. Παρακαλούνται όλοι οι πελάτες που έχουν προµηθευτεί το προϊόν αυτό, να µην το χρησιµοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο κατάστηµα που το έχουν αγοράσει, προκειµένου να τους επιστραφεί ποσό ίσο µε την αξία της αγοράς του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας Carrefour Μαρινόπουλος ΑΕ στο τηλέφωνο 801 802 5000. 

Πηγή: Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Εμφανίσεις: 1746