Νέο αποσκληρυντικό αλάτων WPRO

Κατηγορία: Νέα

 

 WPRO ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ & ΡΟΥΧΩΝ

Αφαιρεί τα άλατα από τον κάδο και όλα τα επί μέρους εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το νερό,

αυξάνοντας την διάρκεια ζωής του πλυντηρίου και βελτιώνοντας την επίδοση τους στον χρόνο.

 

 

Εμφανίσεις: 828